Fysio Bewegingscentrum

Bewegen is Leven.


Klachten

FYSIO BEWEGINGSCENTRuM

KIachten

Natuurlijk mag u ervan uitgaan dat de fysiotherapeuten van het Fysio Bewegingscentrum hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u onverhoopt toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken.

Allereerst kunt u een gesprek aangaan met uw fysiotherapeut. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert die bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

  • de klachtencommissie van het KNGF
  • de commissie van toezicht van het KNGF
  • het regionaal tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is geheel kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF | Postbus 248 | 3800 AE | Amersfoort | (033) 467 29 29

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten | Postbus 9101 | 3506 GC | utrecht | (030) 266 16 61

© 2023 Fysio Bewegingscentrum - ZienWebdesign